Doorgaan naar inhoud

Zizek's Nose of Need for Borders

Slavoj Zizek raakt zijn neus precies 365 keer tijdens dit 76 minuten lezing. Een keer voor elke dag van het jaar. Ik ontdekte het volstrekt per ongeluk. Is hij zo saai dat ik zo gemakkelijk afgeleid? Toch was aangrijpend; vanuit een psychologisch oogpunt heeft hij een punt, te beweren dat mensen in onze geglobaliseerde wereld misschien meer grenzen en grenzen nodig hebben, in plaats van minder. Hij maakt het argument van neus-touch 188. De titel van het videowerk: Afleiding 188 (Sven Jense, 2011).

Het aanraken van de neus is een klassiek gebaar van onwaarheid, of verbergen. En het is nooit een slecht idee om wantrouwen een self-geprezen communistische. Keren naar zijn nieuwste boek al, Leven in de eindtijd (Zizek, 2011), het is zinvoller.

En zou je niet denken dat de nationalistische bewegingen in veel West-Europese landen kan worden gerelateerd aan open grenzen en de daaruit voortvloeiende gevoelens van onveiligheid? In termen van job-onzekerheid, deze gevoelens zijn helemaal niet ongerechtvaardigde.

Dit is waarom wij pleiten voor een gezonde en gedeeltelijk gesloten natie-staat als basis voor het nationale bestuur en internationale samenwerking; visie 10 van onze Verklaring van de Direction.